Светот на виното

Денес во светот постојат 3 614 вински региони кои се одликуваат со различен тероар, стилови на вино и вински сорти. За повеќе информации, Ви го препорачуваме следниот линк http://www.wine-searcher.com/regions.lml

Винска мапа