Primary tabs

Вински сорти, Македонија и историја на виното

Дали знаете од која земја потекнува одредена сорта? Која сорта е автохтона за Македонија? Каде за прпат било направено виното?Одговорете на уште многу други прашања и тестирајте го вашето знаење за виното!

Questions:3
Attempts allowed:Unlimited
Available:Always
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Allowed