Чаши за бело вино

Чашите за бело вино се со долга дршка, помала зафатнина на самата чаша и потесно дно за разлика од оние за црвено вино.