Винарии - Штип

Имако

Винаријата Имако е лоцирана во Овчеполието, близу Штип, од левата страна на патот кон Радовиш. Регистрирана е во 1991-та, како компанија за трговија со вино.