Винарии - Босилово

Далвина

Винаријата и лозјата се наоѓаат во близина на градот Струмица, во југоисточна Македонија, во Струмичко-радовишкото виногорје, во познатата низина која се наоѓа помеѓу реките Струма и Струмешница, каде преовладува медитеранска клима.