Галина Тодорова - Нифору во посета на Тиквеш винарија