Галина Тодорова-Нифори во посета на Шато Камник винарија